Bác sĩ

BS. CKII. Đoàn Võ Thị Kim Ánh

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Giám Đốc

BS. CKI. Nguyễn Thị Lan Hương

Nội Tổng Quát

BS. CKII. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Nội tiêu hóa

BS. CKII. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Nội tiêu hóa

BS. CKII. Lê Thị Hạnh

Sản Phụ Khoa

BS. CKI.Phan Hoàng Anh Đào

Sản Phụ Khoa

BS. CKI. Trần Văn Long

Ngoại Khoa

BS. CKI. Lê Minh Đức

Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng

BS. CKI. Lê Văn Tiên

Răng – Hàm – Mặt

BS. CKI. Lê Thị Ninh

Xét nghiệm

Ths. BS. Ngô Hải

Chẩn đoán hình ảnh

Bác sĩ
5 (100%) 1 vote